خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی


ضرب المثل


داستان کوتاه انگلیسی مرد و پروانه

داستان کوتاه انگلیسی مرد و پروانه

داستان کوتاه انگلیسی مرد و پروانه و ترجمه آنShort Story The man & the butterfly The man whispered, “God, speak to me” and a meadowlark sang .But, the man did not hear. So the man yelled, “God, speak to me” and the thunder rolled across the sky .But, th...

نظر ۰ بازدید ۱۰۳
آموزش واژه های تبلیغاتی

آموزش واژه های تبلیغاتی

انواع تبلیغاتadvertisement an advertisement for shampoo They placed an advertisement in the newspapercommercial تبلیغات در رادیو و تلوزیونtelevision commercials He was in some commercials for beer.trailer تبلیغ فیلم هاMeaning : an advertisement in the ci...

نظر ۰ بازدید ۴۰
جمله روز - 9 آبان 96

جمله روز - 9 آبان 96

if you want to be heard, speak up. if you want tobe seen, stand up. if you want to be appreciated, just shut up. + × ( مثبت اندیشی را چند برابر کنیم.) وبلاگ فان زبان - funzaban

نظر ۰ بازدید ۱۶۷

  ساخت وبلاگ تبلیغاتی   |   جاذبه های گردشگری   |   تعمیر پکیج در شیراز   |   عمان۷۷۷  


پکیج های تبلیغاتی هدفمند و تحت سئو در بلاگسازان پکیج های تبلیغاتی هدفمند و تحت سئو در بلاگسازان مشاهده