خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

جمله انگیزشی روز - 12 مرداد 96

جمله انگیزشی روز - 12 مرداد 96

Hope is the Rope that can take you to your destination, so never leave Hope.امید طنابی ست که میتونه تو رو به مقصدت ببره، پس هرگز رهاش نکن . + × ( مثبت اندیشی را چند برابر کنیم.) وبلاگ فان زبان ...

نظر ۰ بازدید ۱۲۸
جمله انگیزشی روز - 28 تیر 96

جمله انگیزشی روز - 28 تیر 96

دنیا پراز انسانهای خوب است . اگر نمیتوانی یکی ازآنها راپیدا کنی خودت یکی ازآنها باش. + × ( مثبت اندیشی را چند برابر کنیم.) وبلاگ فان زبان - funzaban

نظر ۰ بازدید ۱۲۶
جمله انگیزشی روز - 7 تیر 96

جمله انگیزشی روز - 7 تیر 96

Victory is not never to fall, It is to rise after every fall.پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آن است که بعداز هر زمین خوردنی برخیزی. + × ( مثبت اندیشی را چند برابر کنیم.) وبلاگ فان زبان - fu...

نظر ۰ بازدید ۱۰۰
جمله انگیزشی روز - 30 خرداد 96

جمله انگیزشی روز - 30 خرداد 96

وقتی ما دعا میکنیم خدا بیشتر ازچیزی که مامیگوییم میشنودبیشترازچیزی که مامیخواهیم اجابت میکندبیشترازچیزی که ماتصور میکنیم میدهددرزمان خودشواز راه خودش + ...

نظر ۰ بازدید ۱۲۵
جمله انگیزشی روز - 28 خرداد 96

جمله انگیزشی روز - 28 خرداد 96

يكی از بهترین درسهايی كه ميتونی در زندگی ياد بگيری اينه كه چطور آروم بمونی. + × ( مثبت اندیشی را چند برابر کنیم.) وبلاگ فان زبان - funzaban

نظر ۰ بازدید ۱۰۴
جمله انگیزشی روز - 20 خرداد 96

جمله انگیزشی روز - 20 خرداد 96

همیشه به خودت باور داشته باش. روز خوبی داشته باشید. + × ( مثبت اندیشی را چند برابر کنیم.) وبلاگ فان زبان - funzaban

نظر ۰ بازدید ۱۲۴
جمله انگیزشی روز - 13 خرداد 96

جمله انگیزشی روز - 13 خرداد 96

درمهربانی همچون باران باش که درترنمش علف هرز وگل رز یکی است. + × ( مثبت اندیشی را چند برابر کنیم.) وبلاگ فان زبان - funzaban

نظر ۰ بازدید ۱۲۲
جمله انگیزشی روز - 11 خرداد 96

جمله انگیزشی روز - 11 خرداد 96

قلبی راپیدا کن که تورا بدترین حالتت دوست داشته باشد و آغوشی را پیدا کن که تورا در ضعیف ترین حالتت نگه دارد + × ( مثبت اندیشی را چند برابر کنیم.) وبلاگ فان زبان - funz...

نظر ۰ بازدید ۱۴۰
۱۲۳۴۵۶  ساخت وبلاگ تبلیغاتی   |   تعمیر پکیج در شیراز   |   عمان۷۷۷   |   جاذبه های گردشگری  


پکیج های تبلیغاتی هدفمند و تحت سئو در بلاگسازان پکیج های تبلیغاتی هدفمند و تحت سئو در بلاگسازان مشاهده