» آموزش چند کلمه مهم انگلیسی

آموزش چند کلمه مهم انگلیسی

Abandon.1 ترک کردن ، رها کردن


Keen.2 تیز ، زیرک،مشتاق


Jealous.3حسود


Tact.4 تدبیر


Oath.5 قسم ، سوگند

Vacant.6 خالی


Hardship.7 سختی ،مشقت


Gallant.8 دلیر، مبادی آداب،شجاع


Data.9 اطلاعات ، داده


Unaccustomed.10 غیرعادی،نامانوس


Bachelor.11 مرد مجرد، لیسانسه


Qualify.12 واجد شرایط شدن/بودنفرم ارسال نظر


مطالب پیشنهادی از سراسر وب


  ساخت وبلاگ  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


تبلیغات هدفمند و تحت سئو در بلاگسازان تبلیغات هدفمند و تحت سئو در بلاگسازان مشاهده